”I kunst finder jeg glæde og meningsfuldhed, og her jeg kan møde og bruge mig selv som menneske. I skabelsen af ord, musik og billeder næres jeg, måske fordi kunsten kan rumme mørke og lys, tvivl og klarsyn, larm og stilhed, alvor og leg. Kunsten taler helhedens sprog i ord, toner, farver, kontraster.

Modtagerne, publikum, er centrale for mig. De er vigtige for mit virke, for det er i mødet med modtageren, at kunsten skaber forandring. Det er, når andre mennesker ser billederne eller lytter til sangteksterne, musikken, stemningen, at vi forbindes som mennesker og skaber dialog og kollektive bånd. Dét er mening for mig.”