https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/danskerne-skriver-nye-sange-om-menneskerettighederne

D. 8. november var vi en lille flok, der hørte om menneskerettighederne. Vi ville fordybe os i emnet ved at skrive sangtekster på opfordring af Spil Dansk.

Al den smerte folk oplever i verden er svær sætte på vers, men det var muligt at få en god diskussion om, hvad der er vigtigt for et menneske – hvad der gør os til mennesker. Vi fik til opgave af den udsendte medarbejder fra Amnesty International, at udvælge nogle rettigheder, som vi ville tage med os på en øde ø. Hvilke rettigheder der skaber et retfærdigt samfund med fælles ansvar for trivsel og overlevelse.

Herunder er mine noter. Ned til stregen er de noter jeg tog inden jeg mødte workshop-holdet. Alle noter under stregen er noter jeg gjorde mig under workshoppen. Materialet kan på et tidspunkt blive brugt i en musikalsk sammenhæng – en sang, et korstykke, et recitativ. For nu er noterne her til inspiration.

Med venlig hilsen, Tine Refsgaard 

 

Kursist: Når vi kommer udefra og ser kloden, er det vel kærlighed?

Tine Refsgaards konklusion på sangtema: Denne sang skal gøre, at når man hører den, går man ud og gør noget for det fælles bedste.

Mine noter før workshop:
Vi starter og ser hvor vi lander. Måske har vi et par linjer færdige, måske et vers, måske mere, måske en række brudstykker. Jeg tager det med videre, som vi samler sammen og det vi taler om, og skriver det ind.

Jeg har en melodi med – men da jeg ikke kender teksten på forhånd, er den kun løst vejledende og den SKAL ikke bruges. Jeg vil hellere have brugbar tekst og så skrive melodien om, så de gode ord vi finder, får lov at leve. I et så svært emne er det TEKST FØRST.

Det vil være mange forskellige omdrejningspunkter, og så prøver vi at samle dem i grupperinger. Det kan være sangen er:

En opfordring: Hjælp andre/lad der blive fred
Beskrivelse af egne følelser: Jeg er vred, ked af det, fuld af håb
En historisk, kronologisk oplistning: Så skete der det, og det..
Spørgsmål/samtale: Hvorfor er det sådan og sådan/du siger sådan og sådan/hvad hvis det var dig, der…
En hyldest: Menneskerettigheder er det bedste, det sande, det gode
En sang om håb/fremtid/drømme/visioner/værdier: Verden skal denne vej…
En morgesang
En aftensang
En højtidssang
En jubilæumssang

Afsender:
en person, et dyr, et træ, en stjerne, en sky, en pengesedel, et maskingevær/du/vi/man/hun/han/de/nogen/ingen/drømmer om frihed imorgen
Drømmen om frihed i morgen

Hvem tales der til:
Gud/altet/universet/politiker/borger/barn/voksen/en gruppe/et land/Solen/kloden/en flod/et træ/et dyr/din mor/dit barn/dig selv om barn/dig selv som død/dig selv som fange/fangevogter

Hvad er frihedskamp
Hvad er menneskeliv
Hvad er ansvar
Hvad er sameksistens og hvad kræver det

Vi diskuterer og finder ord og sætninger, som siger noget om emnet, som vi synes har værdi at sige videre.
Vi kan motivere, oplyse, provokere, sige fra.

Hvad vil jeg sige om menneskerettigheder?

Hvad tager vi for givet?
Hvis en dag fuglene faldt ned fra himlen
Hvis hundens gøen blev stum
du blev sat i fængsel
det blev forbudt dig at køre bil
Hvis solen ikke stod op en morgen
Hvis dyrene lå døde på marken
Hvis ingen talte dit sprog
Hvis der ikke var vand i hanen
Hvis nogen flyttede ind i dit hus
Hvis du ikke måtte være i dit land
Hvis du ikke måtte spise din madOplæg og workshop, Samsø 8.11.18
Noter herunder er eget referat af forskellige deltageres ytringer.

Jeg ville gøre noget for at støtte de som uskyldigt sad i fængslet
Uretfærdigt
Samvittighedsfanger
Samvittighed
At gøre en forskel for nogen der have det slemt
Lette andre folk for den smerte de bliver udsat for
Det gør en forskel
Der er folk der kommer ud
Der er folk der får breve fra omverdenen og finder livsmening
Lys i mørket
Kontakt til fanger og dele hvad der er rigtigt og forkert
Den indsatte ved at nogen tænker på vedkommende
Ikke forladt og glemt
Din sag er ikke nytteløs

Hvad skal vi der er fri til handle, gøre?
Hvad sker der, hvis vi alle gør noget – så vil folk blive frigivet: Fordi deres system går ned af for tung belastning (breve el mails) eller det får handelsøkonomiske konsekvenser. Eller der kommer lys på magtpersoner, som ikke har lyst til opmærksomheden, hvis de har gjort noget ulovligt.
”Vi har set det – vi ved hvad der foregår” – det er pressionsmidlet og styrken i det omliggende samfund.

Folk bliver: 
Uskyldig dømt
Får urimelig hård straf

Kan man sætte det på sang?
Hvad skal vi synge om?
Hvem synger ikke?
Hvad ville en fange synge?

Kæmpe for sine rettigheder og andres rettigheder
Stoppe henretteler
Ikke mere Holocaust – ingen mennesker er ikke-mennesker
Forfølgelse, tortur

Tænke og tro hvad man vil
Drømme sine drømme
Sige det højt

PLIGT TIL AT BIDRAGE med at gøre verden til et bedre sted

Hvordan skal mennesker behandle hinanden
Denne samling mennekser på en øde ø – hvordan klarer vi os sammen?

Dagens 6 valgte rettighedshenstillinger:

Alle mennekser er født frie og lige

Alle har ret til at blive anerkendt som en borger med rettigheder og pligter

Alle har ret til et privatliv

Alle har ret til at have sin egen mening og ytre den

Alle har ret til at deltage i styringen af deres eget land

Alle skal respektere andres rettigheder

Vi talte om:
Man sagde, at når alle er lige opstår anarki. Derfor skal vi have en stat der kan beskytte borgerne.

Børns rettigheder er de vigtigste! De må ikke stå alene uden nogen, der hjælper dem.

Hvorfor er det ikke en pligt at hjælpe folk i nød?

Respektere hinanden
Tage hinanden alvorligt
Blande sig i andres sager for at hjælpe (far der niver sin søn)
Åbenhed for andres situation og liv
– Må jeg spørge dig om noget? Forståelse for hinanden
– hvordan har du det i dag?

vi har brug for dig!
– kan du lide handicappede? Spurgte den handicappede pige
– har du brugt din stemmeret? Har du stemmeret?

 

Tage sin rolle alvorligt. Sit ytre sig som borger.

Børn skal have tryghed.

Hvis man er ligeglad med hinanden sker det gode ikke

Mennesket har en indbygget grundlæggende retfærdighedssans. Når den bliver krænket vækker det harme og indignation.

Hvad ønsker vi kloden skal være, når vi ser den ude fra rummet:
noget omsluttende, nærende, god stuktur, føde, det som er rammen for sameksistens og sund og fri udfoldelse.
Menneskerettigheder er noget der befordrer at mennesker kan udfolde sig som mennesker. Som dem de er i frihed.

Godmorgen, har du fået din kaffe galt i halsen. Har du kaffe?
– slaveri
– børn i tvangsarbejde
– har du været ude i dag
– Må du gå ud?
Har du et sted at være?

Hvad ønsker du for din planet, som du hænger derude i rummet og kigger ned?
– må menneskene have glæde, fred, positive tanker.
Når vi kommer udefra og ser kloden, er det vel kærlighed?
– får I mad at spise i dag?
– vi går ud i dagen med den gode intension.

Denne sang skal gøre, at når man hører den, så går man ud og gør noget for det fælles bedste.

Hvordan vil det være at lande på kloden i et fucked up sted uden rettigheder:
– det ville godt nok være slemt. Lamslået. Helvede på jord. Har du ret til at være kvinde. Afmagt. Mavepuster. Taber luften.
– jeg vågner om lidt at dette mareridt
– tænk hvis det var alvor
– det eneste er at mærke hvor forfærdeligt det er – terroriserende.
– mærk åndedrættet
– man vil tænke om der er nogen udenfor der tænker på én, skriver til én, forstår éns situation, nogen arbejder for min sag, en fugl dumpede noget ned til mig bag tremmerne, nogen gik forbi vinduet.

Man vil have kontakt til omverdenen.

Min opgave indn workshop var at vælge en kendt melodi at skrive tekst ud fra. Jeg syntes ikke det var brugbart at synge om så alvorligt et emne på kendt melodi – jeg var bange for at der ville gå selskabssang i den og det bærer emnet ikke. Derfor skrev jeg en ny melodi, som matcher metrikken på Nu falmer skoven. Derved kunne kursisterne selv sætte ord ind i rytmen og bagefter kunne vi sætte teksten på den nye melodi. Vi nåede så langt som til at sætte tekst sammen, så her er blot ny melodi på Nu falmer skoven.