04.08.13

“Og sønnen taler med farens stemme og faren taler med farfars stemme og farfar taler med oldes stemme og olde taler med tipoldes stemme, og det hele lyder af neander-tal neander-tal neander-tal.”